Manual

FB-2011-D-LW Manually open Shielding Box(lightweight)

FB-2011-D-LW Manually open Shielding Box(lightweight)

MF302520-D Manually open Shielding Box(lightweight)
  • FB-2011-D-LW _4.png
  • FB-2011-D-LW _1.png
  • FB-2011-D-LW _2.png
  • FB-2011-D-LW _3.png
  • FB-2011-D-LW _5.png
DETAIL
外尺寸 250*300*200mm (WxDxH)
內尺寸 196*246*197mm (WxDxH)
隔離效果 -95dB±5dB @2.4 GHz
-95dB±5dB @5.8 GHz
材質 鋁合金
開啟方式 手動上開
濾波器開孔 4
濾波器介面 VGA, DB9, DB25, USB2.0, USB3.0, SMA, RJ45, BNC, RCA, DC, AC, etc.
工作溫度 常溫
顏色 湖水綠